Bậc tiểu học là nền tảng quan trọng cho các bậc học sau này của học sinh. 1 áp dụng giáo trình giảng dạy tiên tiến cùng cách truyền tải sáng tạo, sinh động để khơi gợi sự tò mò hứng thú trong việc học tiếng Anh cùng sự tự tin thể hiện ý tưởng của bản thân bằng tiếng Anh.

EXPLORER 05 TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI – CHỨNG NHẬN NHÀ THÁM HIỂM NHÍ (CHO BÉ 9 – 10 TUỔI)

🍀 Dành cho các bé 9 – 10 tuổi. 🐘 Giáo trình: Our World level
Khai giảng: 20 học sinh

EXPLORER 04 TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI – CHỨNG NHẬN NHÀ THÁM HIỂM NHÍ (CHO BÉ 8 – 9 TUỔI)

🍀 Dành cho các bé 8 – 9 tuổi. 🐘 Giáo trình: Our World level 4
Khai giảng: 20 học sinh

EXPLORER 03 TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI – CHỨNG NHẬN NHÀ THÁM HIỂM NHÍ (CHO BÉ 7 – 8 TUỔI)

🍀 Dành cho các bé 7 – 8 tuổi. 🐘 Giáo trình: Our World level 3
Khai giảng: 20 học sinh

EXPLORER 02 TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI – CHỨNG NHẬN NHÀ THÁM HIỂM NHÍ (CHO BÉ 6 – 7 TUỔI)

🍀 Dành cho các bé 6 – 7 tuổi. 🐘 Giáo trình: Our World level 2
Khai giảng: 20 học sinh

EXPLORER 01 TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI – CHỨNG NHẬN NHÀ THÁM HIỂM NHÍ (CHO BÉ 5 – 6 TUỔI)

🍀 Dành cho các bé 5 – 6 tuổi. 🐘 Giáo trình: Our World level 1.
Khai giảng: 20 học sinh

Lớp tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Pilot 020

Đối tượng học sinh: Các bé sinh năm 2010 & 2011 (lớp 1 & l
Khai giảng: 12 học sinh

Lớp tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Pilot 01

Đối tượng học sinh: Các bé cấp Tiểu học từ lớp 3 – lớp
Khai giảng: 30/07/2016 20 học sinh