Năm 1906, nhà toán học Vilfredo Pareto tìm ra nguyên lý 80/20. “Thành công của một người chỉ 20% phụ thuộc vào chuyên môn, kiến thức của người đó, còn 80% phụ thuộc vào kỹ năng xã hội.” Tại 1, chúng tôi cung cấp các khóa học nhằm phát triển con người toàn diện theo khung kỹ năng thế kỷ 21.

tieng-viet-21-century-skills