TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO PHỤ HUYNH

👌 TỰ TIN DỰ LỄ TỐT NGHIỆP CỦA CON EM Ở NƯỚC NGOÀI 👌 THO
Khai giảng: 29/05/2017 10 học sinh

EXPLORER 05 TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI – CHỨNG NHẬN NHÀ THÁM HIỂM NHÍ (CHO BÉ 9 – 10 TUỔI)

🍀 Dành cho các bé 9 – 10 tuổi. 🐘 Giáo trình: Our World level
Khai giảng: 20 học sinh

EXPLORER 04 TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI – CHỨNG NHẬN NHÀ THÁM HIỂM NHÍ (CHO BÉ 8 – 9 TUỔI)

🍀 Dành cho các bé 8 – 9 tuổi. 🐘 Giáo trình: Our World level 4
Khai giảng: 20 học sinh

EXPLORER 03 TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI – CHỨNG NHẬN NHÀ THÁM HIỂM NHÍ (CHO BÉ 7 – 8 TUỔI)

🍀 Dành cho các bé 7 – 8 tuổi. 🐘 Giáo trình: Our World level 3
Khai giảng: 20 học sinh

EXPLORER 02 TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI – CHỨNG NHẬN NHÀ THÁM HIỂM NHÍ (CHO BÉ 6 – 7 TUỔI)

🍀 Dành cho các bé 6 – 7 tuổi. 🐘 Giáo trình: Our World level 2
Khai giảng: 20 học sinh

EXPLORER 01 TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI – CHỨNG NHẬN NHÀ THÁM HIỂM NHÍ (CHO BÉ 5 – 6 TUỔI)

🍀 Dành cho các bé 5 – 6 tuổi. 🐘 Giáo trình: Our World level 1.
Khai giảng: 20 học sinh

Kindie020

Đối tượng học sinh: Các bé sinh năm 2011 – 2012. Sáng Thứ 7
Khai giảng: 17/12/2016 8 học sinh

Lớp tiếng Anh cho học sinh tiểu học – Pilot 020

Đối tượng học sinh: Các bé sinh năm 2010 & 2011 (lớp 1 & l
Khai giảng: 12 học sinh

Lớp tiếng Anh dành cho lứa tuổi mẫu giáo

Lớp Kindie 010 vừa chính thức khai giảng vào thứ 7 ngày 10/9, 2016
Khai giảng: 10/09/2016 12 học sinh