Month: Tháng Bảy 2018

Hội thảo tư vấn: DU HỌC NGÀNH Y DƯỢC – HEALTH CARE

Hội thảo tư vấn: DU HỌC NGÀNH Y DƯỢC – HEALTH CARE

27/07/2018

3 năm trở lại đây, Chăm sóc sức khỏe luôn nằm trong Top 10 ngành đắt giá nhất của tương lai. Do chất lượng cuộc sống ngày càng tăng lên, nhu cầu Chăm sóc sức khỏe bắt đầu được chú trọng hơn trước. Những cá nhân làm việc trong nhóm ngành Chăm sóc sức khỏe […]