Month: Tháng Hai 2022

Phân biệt một số môn học chương trình iGCSE

Phân biệt một số môn học chương trình iGCSE

23/02/2022

Chương trình Trung học quốc tế (IGCSE) là chương trình phổ biến nhất thế giới học trong 2 năm dành cho học sinh từ 14 -16 tuổi do Cục khảo thí Quốc tế Cambridge (Cambridge International Examinations – CIE) tổ chức. IGCSE cung cấp hơn 70 môn học bao gồm 30 ngôn ngữ chia thành […]