02102012_optimism-pano_13959

3-công-dụng-của-sách

Luôn nhìn cuộc sống theo hướng lạc quan, yêu đời nhờ việc đọc sách nhiều hơn. Nguồn ảnh: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.