do-thi-2

Bí Quyết Học Giỏi và Đạt Điểm A môn Physics A-level

Khi vẽ line of best fits, phải vẽ sao cho số chấm ở trên đường thằng xấp xỉ bằng số chấm ở phía dưới đường thẳng. Ảnh: giáo viên Westminster Academy cung cấp.

Both comments and trackbacks are currently closed.