line-of-best-fit

Bí Quyết Học Tốt và Đạt Điểm A môn Physics A-level

Khi vẽ line of best fits, phải vẽ sao cho số chấm ở trên đường thằng xấp xỉ bằng số chấm ở phía dưới đường thẳng.

Both comments and trackbacks are currently closed.