computer repair concept – workers repairing keyboard

CÁCH VIẾT BÀI LUẬN XIN HỌC BỔNG “CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH”

Nghiên cứu trước về trường học hay tổ chức bạn muốn vào, nắm được giá trị, thế mạnh của tổ chức, trường đó để xem bạn có phù hợp không là bước đi cần thiết. Sau đó bạn lập danh sách các từ khóa về trường, tổ chức đó và cố gắng nêu bật chúng trong bài luận xin học bổng của bạn. Ảnh: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.