AP/ACT

 AP/ACT

Bài Kiểm Tra Đại Học Hoa Kỳ

Bài Kiểm Tra Đại Học Hoa Kỳ

ACT (viết tắt của American College Testing), tạm dịch là Bài Kiểm Tra Đại Học Hoa Kỳ, là một kỳ thi chuẩn hóa được sử dụng đánh giá năng lực học tập của học sinh trung học và làm một trong những điều kiện tiên quyết khi xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ, do tổ chức phi lợi nhuận cùng tên - ACT.

Nội dung học:

 • ACT (viết tắt của American College Testing), tạm dịch là Bài Kiểm Tra Đại Học Hoa Kỳ, là một kỳ thi chuẩn hóa được sử dụng đánh giá năng lực học tập của học sinh trung học và làm một trong những điều kiện tiên quyết khi xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ, do tổ chức phi lợi nhuận cùng tên – ACT.

Thang điểm của bài thi ACT sẽ từ 1 đến 36. Mỗi câu trả lời đúng được một điểm (câu trả lời sai không bị trừ điểm). Điểm được tính cho từng phần của bài thi và kết quả điểm cuối cùng là điểm trung bình của 4 phần thi:

 • Cấu trúc thi bao gồm 4 phần trắc nghiệm bắt buộc và 1 phần tự chọn.
  • Tiếng Anh: 75 câu hỏi làm bài trong 45 phút
  • Toán: 60 câu hỏi xoay quanh các chủ đề đại số, hình học và hình học không gian, thời gian làm bài là 60 phút.
  • Đọc – hiểu: bao gồm 40 câu hỏi với 4 đoạn đọc – hiểu và làm trong 35 phút
  • Khoa học: 40 câu hỏi, thời gian làm bài là 35 phút
  • Viết luận (30 phút): là phần tự chọn, tuy nhiên hiện nay có nhiều trường yêu cầu nội dung này là bắt buộc để tính điểm xét tuyển.

Chương trình xếp lớp nâng cao

Chương trình xếp lớp nâng cao

Chương trình xếp lớp nâng cao AP (Advanced Placement), tương tự như A Level, AP rất phổ biến tại Mỹ và Canada. Chương trình học phổ thông quốc tế AP và kỳ thi AP được thiết kế và quản lý bởi tổ chức College Board, bao gồm 38 khóa học và bài kiểm tra trong nhiều lĩnh vực với nội dung đào tạo năm đầu của Đại học, cho phép học sinh làm quen, nhập môn và có cơ hội lấy được tín chỉ Đại học ngay từ khi còn ở bậc phổ thông.

Nội dung học:

 • Chương trình xếp lớp nâng cao AP (Advanced Placement), tương tự như A Level, AP rất phổ biến tại Mỹ và Canada. Chương trình học phổ thông quốc tế AP và kỳ thi AP được thiết kế và quản lý bởi tổ chức College Board, bao gồm 38 khóa học và bài kiểm tra trong nhiều lĩnh vực với nội dung đào tạo năm đầu của Đại học, cho phép học sinh làm quen, nhập môn và có cơ hội lấy được tín chỉ Đại học ngay từ khi còn ở bậc phổ thông.
 • Tại Việt Nam, một số trường đang giảng dạy chương trình AP bao gồm trường Quốc tế Mỹ (American International School), Trường Quốc tế APU (APU International School),Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (International School Ho Chi Minh City – American Academy), Trường Quốc tế Nam Sài Gòn (Saigon South International School),…

Chương trình học phổ thông quốc tế AP sẽ gồm khoảng 38 khóa học với 7 môn chính:

 • – Đề án AP (AP Capstone)
 • – Nghệ thuật (Arts)
 • – Tiếng anh (English )
 • – Lịch sử và Khoa học xã hội (History and Social Science)
 • – Toán và Khoa học máy tính (Maths and Computer Science)
 • – Khoa học (Sciences)
 • – Ngôn ngữ và văn hoá thế giới (World languages and Cultures)