Học ngoại ngữ lồng ghép kiến thức (content-based learning) được nhiều giáo sư ngôn ngữ hàng đầu đánh giá là phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ 10 -15 tuổi. Chương trình tiếng Anh dành cho lứa tuổi THCS tại 1 tập trung phát triển 3 kỹ năng quan trọng cho trẻ: Kỹ năng tiếng Anh tổng hợp (Nghe- Nói- Đọc – Viết), Kiến thức Khoa học – Xã hộiKỹ năng học thuật để học sinh không chỉ đạt kết quả tốt trong các kỳ thi mà còn được trang bị vốn sống cần thiết cho tương lai.