Bậc tiểu học là nền tảng quan trọng cho các bậc học sau này của học sinh. 1 áp dụng giáo trình giảng dạy tiên tiến cùng cách truyền tải sáng tạo, sinh động để khơi gợi sự tò mò hứng thú trong việc học tiếng Anh cùng sự tự tin thể hiện ý tưởng của bản thân bằng tiếng Anh.