Thấu hiểu những khó khăn về kiến thức cũng như kỹ năng học tập của đa số du học sinh trước và trong quá trình du học, 1 nghiên cứu và phát triển:

  • Các khóa học phụ đạo chương trình GCSE, A-Levels, SAT, ACT, AP, IB,… với nhiều môn học như: Toán, Toán cao cấp, Vật Lý, Hóa học, Kế toán, Kinh tế, Kinh doanh,…;
  • Các dịch vụ hỗ trợ về hồ sơ và phỏng vấn xin học bổng.