Là đơn vị tiên phong tại Hà Nội, Westminster Academy nghiên cứu và cung cấp các lớp gia sư cho chương trình quốc tế Cambridge.

Các lớp học đều được thiết kế riêng theo nhu cầu và năng lực của học sinh tại thời điểm cần hỗ trợ.

Khi chuyển từ chương trình Việt Nam sang chương trình Quốc tế, phần lớn học sinh nản chí do chưa thích nghi được với phương pháp học và khối lượng kiến thức lớn bằng tiếng Anh.

Vượt qua được giai đoạn thích nghi này, nếu được hướng dẫn phương pháp học tập đúng đắn, học sinh hoàn toàn có thể trở về “quỹ đạo” và học tập chủ động như trước.