Một trong những khó khăn cơ bản trong quá trình chuẩn bị du học của học sinh không đơn thuần chỉ là việc lựa chọn trường và ngành học,… mà còn từ việc viết bài tự luận cá nhân (Personal Statement) và luyện tập cho buổi phỏng vấn trực tiếp.

1 hỗ trợ lên chiến lược xây dựng Bài tự luận cá nhân (Personal Statement) ấn tượng và thực hành phỏng vấn nhằm giúp học sinh đăng ký xét tuyển Đại học và học bổng thành công.