Học “Ăn, Nói, Gói, Mở” hay còn gọi là Etiquette đã được ông cha ta đúc kết hàng trăm năm nay như một trong những điều đầu tiên mỗi con người phải trau dồi. Đặc biệt, những điều này càng trở nên quan trọng trong một kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Tại 1, các tiết chuyên đề về Quy tắc bàn tiệc, Quy tắc chào hỏi, Quy tắc giao tiếp qua điện thoại/ email, … được lồng ghép trong các buổi học tiếng Anh hoặc các hoạt động ngoại khóa.