Khi xã hội ngày càng phát triển, việc biết cách quản lý tài chính từ khi còn nhỏ sẽ giúp một con người tự lập sớm hơn và trưởng thành nhanh hơn. Biết quản lý số tiền mình kiếm được, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và sau đó là làm từ thiện trong khả năng có thể là cả một quá trình mà ngay từ khi còn nhỏ mỗi đứa trẻ nên được tiếp cận.

Tại 1, các tiết chuyên đề về Tài chính được lồng ghép trong các buổi học tiếng Anh hoặc các hoạt động ngoại khóa.