Các khóa học tiếng Anh người lớn tại 1 được thiết kế đa dạng về nội dung, thiết thực với từng mục đích học tập của học viên, linh hoạt về thời gian và phương thức dạy-học (học 1 thầy 1 trò, học online,…).