Sinh học

2023-08-07 03:00 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Môn học cung cấp cho học sinh các kiến thức về khoa học, hướng dẫn thực hành thí nghiệm an toàn và xử lý các dữ liệu biến số và bằng chứng khoa học, đồng thời biết cách áp dụng các kiến thức khoa học vào đời sống.

Nội dung học

 • Đặc điểm và phân loại sinh vật sống
 • Tổ chức của sinh vật
 • Di chuyển vào và ra khỏi ô
 • Phân tử sinh học
 • Enzyme
 • Dinh dưỡng thực vật
 • Dinh dưỡng con người
 • Vận chuyển trong thực vật
 • Vận chuyển ở động vật
 • Bệnh tật và khả năng miễn dịch
 • Trao đổi khí ở người
 • Hô hấp
 • Bài tiết ở người
 • Phối hợp và ứng phó
 • Thuốc
 • Sao chép
 • Di truyền
 • Biến thể và lựa chọn
 • Sinh vật và môi trường của chúng
 • Ảnh hưởng của con người đến hệ sinh thái
 • Công nghệ sinh học và biến đổi gen
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan