c6c69n

Học đánh vần tiếng Anh – chấm dứt việc học theo lối mòn

Trong các cuốn sách dạy cách phát âm tiếng Anh cho trẻ em của các nhà xuất bản lớn như Oxford, Pearson, các trò chơi được đan xen như nối từ, điền âm còn thiếu, nghe và đọc theo,… Các học viên nhỏ tuổi tại Westminster Academy thường rất hào hứng với những khoảng thời gian “chơi mà học” khi học Phonics như vậy. Ảnh: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.