maxresdefault

Các học sinh thường chỉ giỏi lý thuyết mà hoàn toàn không có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, đối thoại. Ảnh: Internet.

Both comments and trackbacks are currently closed.