học phí


    Học phí phụ thuộc vào hình thức học (ONLINE/TẠI TRUNG TÂM/TẠI NHÀ).
    Có ưu tiên đối với đăng ký học theo nhóm, theo gói học phí (giờ) và
    chính sách học sinh thân thiết.