bài luận xin học bổng

CÁCH VIẾT BÀI LUẬN XIN HỌC BỔNG “CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH”

CÁCH VIẾT BÀI LUẬN XIN HỌC BỔNG “CHUẨN KHÔNG CẦN CHỈNH”

08/11/2016

Bài luận xin học bổng thường được coi là “bản quảng cáo cá nhân”, chứng minh cho Hội đồng xét duyệt thấy bạn là người đáng chọn lựa. Nếu bài viết của bạn đủ thuyết phục, cơ hội được chọn của bạn lớn hơn 80%. Vậy nên, hãy lưu ý 8 “mánh nhỏ” sau đây […]