học từ mới

TỪ MỚI “KHÓ NHẰN” HAY VÔ CÙNG DỄ THUỘC?

TỪ MỚI “KHÓ NHẰN” HAY VÔ CÙNG DỄ THUỘC?

15/12/2016

Buổi học ngày thứ 3 vừa qua, các học viên lớp PILOT020 đã được biết thêm rất nhiều từ mới thú vị bắt đầu bằng các chữ cái W, X, Y, Z. Học thêm nhiều từ mới luôn là nhiệm vụ quan trọng của các bé trong quá trình học tiếng Anh. Vì vốn từ […]