kids

Chương trình GIẢM 30% HỌC PHÍ lớp Tiếng Anh Khám phá thế giới

Chương trình GIẢM 30% HỌC PHÍ lớp Tiếng Anh Khám phá thế giới

22/01/2018

Tại sao lại là TIẾNG ANH KHÁM PHÁ THẾ GIỚI? Tại Westminster, các con được khuyến khích tiếp cận tiếng Anh thông qua hoạt động tìm hiểu các chủ đề đa dạng trong cuộc sống. Từ đó, các con hiểu được giá trị của ngôn ngữ thứ 2 này là giúp các con khám phá […]