pilot 010

Lớp Pilot 010 và buổi học chia tay thầy Finn richardson

Lớp Pilot 010 và buổi học chia tay thầy Finn richardson

16/10/2016

Tối qua, các bạn nhỏ của lớp Pilot 010 đã có buổi học cuối cùng với thầy Finn Richardson. Vì những kế hoạch cá nhân và công việc bận rộn, thầy Finn đã không thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn nhỏ tại . Thầy đã gửi lời chúc đến tất cả các bạn […]