xin học bổng

Viết Personal Statement cần lưu ý gì?

Viết Personal Statement cần lưu ý gì?

24/10/2016

Trong quá trình nộp hồ sơ xin học bổng du học, khó khăn của các bạn học sinh không chỉ ở việc cố gắng đạt thành tích tốt ở cấp bậc trước, thi các chứng chỉ tiếng Anh rồi thi đầu vào trường mong muốn. Một Personal Statement (bài tự luận cá nhân) hiệu quả, gây […]

Viết Personal Statement – lợi thế cạnh tranh  khi nộp hồ sơ xin học bổng

Viết Personal Statement – lợi thế cạnh tranh khi nộp hồ sơ xin học bổng

24/10/2016

Personal Statement là một trong những yếu tố không thể thiếu của một bộ hồ sơ xin học bổng du học/ nhập học tại nước ngoài. Nó thể hiện con người bạn đa chiều, nhiều khía cạnh và là cơ hội giúp bạn chứng tỏ mình xứng đáng được chọn lựa bởi hội đồng xét […]