Science

2023-08-07 06:57 am
Blog with Westminster Academy

Content:

 • Overview: Students are guided to develop their thinking ability and practical skills parallel to scientific theories to answer questions about the world around them. This is an approach to help children improve their awareness of the science around them, practice logical thinking skills and emotional intelligence management life skills.
 • The curriculum covers a wide range of scientific topics, including:
 • Biology – living organisms and how they interact
 • Chemistry – the study of matter
 • Physics – the interaction of matter and energy
 • Earth and Space – planet Earth, the Solar System and other interesting topics
 • Think and work scientifically – learn how to use scientific models and practice applying them to real-life contexts
 • Science in life – the relationship between science and everyday life

Lớp 7

 • Tư duy và làm việc khoa học: Thực hành an toàn
 • Sinh học: Nắm được các sinh vật được cấu tạo từ tế bào và vi sinh vật có cấu tạo đơn bào
 • Hóa học: Sử dụng mô hình hạt để mô tả các phản ứng hóa học
 • Vật lý: Mô tả những thay đổi về năng lượng là kết quả của một sự kiện hoặc quá trình
 • Khoa học Trái Đất và vũ trụ: Vận dụng: Thảo luận về sự ảnh hưởng và tác động của khoa học trong đời sống

Lớp 8

 • Tư duy và làm việc khoa học: Thực hành an toàn, có hỗ trợ đánh giá rủi ro
 • Sinh học
 • Hóa học: Sử dụng phương trình để mô tả phản ứng hóa học

Vật lý

 • Khoa học Trái Đất và vũ trụ
 • Vận dụng: Thảo luận về sự ảnh hưởng và tác động của khoa học trong đời sống

Lớp 9

 • Tư duy và làm việc khoa học: Thực hành an toàn, có hỗ trợ đánh giá rủi ro
 • Sinh học: Hiểu rằng nhiễm sắc thể chứa các gen được cấu tạo từ DNA và các gen này góp phần xác định các đặc điểm của sinh vật
 • Hóa học: Sử dụng phương trình từ và phương trình ký hiệu để mô tả phản ứng (không yêu cầu cân bằng phương trình).
 • Vật lý: Định luật bảo toàn năng lượng
 • Khoa học Trái Đất và vũ trụ: Giải thích sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo dựa trên các dòng đối lưu
 • Vận dụng: Thảo luận về sự ảnh hưởng và tác động của khoa học trong đời sống
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Related news