CEO Hoàng Hà Minh tham dự chương trình học bổng lãnh đạo giáo dục ABG 2021

2022-07-05 12:04 pm
Tin tức về Westminster Academy

1656972684browm and cream modern elegant fashion youtube intro

Học bổng Lãnh đạo trẻ giáo dục ABG là chương trình học bổng dành cho các bạn trẻ từ 28 đến 35 tuổi, đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục, được vận hành bởi Viện Lãnh đạo ABG (ABG Leadership Institute).
Chương trình hướng đến mục tiêu mở rộng tầm nhìn, khích lệ tư duy độc lập, nuôi dưỡng năng lực lãnh đạo, xây dựng ý thức trách nhiệm của các thể hệ lãnh đạo trẻ tiềm năng, đồng thời cung cấp phương pháp giáo dục hiện đại, các quan điểm quản trị Đại học, sự hình thành phát triển và những thách thức của thiết chế Đại học tại Việt Nam và trên thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin tức liên quan

2022-07-05 11:03 am
Tin tức về Westminster Academy
Bản tin tháng 05/2021 XEM THÊM
2022-07-05 06:11 am
Tin tức về Westminster Academy
Westminster Academy – Top 10 Tin dùng Việt Nam XEM THÊM
2022-07-05 06:02 am
Tin tức về Westminster Academy
BẢN TIN THÁNG 11.2021 XEM THÊM