Tầm nhìn và sứ mệnh

tầm nhìn
Westminster Academy xác định mục tiêu và phấn đấu trở thành điểm đến đáng tin cậy và chuyên nghiệp trong lĩnh vực giảng dạy các môn học thuật bằng Tiếng Anh cho mọi lứa tuổi với những mục tiêu khác nhau của từng học viên. Ngoài việc cung cấp kiến thức, chúng tôi hướng đến phát triển kỹ năng và nuôi dưỡng thái độ tích cực trong từng học viên để học viên sẵn sàng hành trang trở thành công dân toàn cầu thế kỷ 21.
SỨ MỆNH
Sứ mệnh của Westminster Academy là giúp học viên từng bước xây dựng tư duy phản biện, tinh thần tự học và khả năng tiếng Anh thành thạo để “fit in and stand out” – hòa đồng nhưng vẫn nổi bật và có bản sắc riêng để trở thành những chủ nhân tương lai của thế giới.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Westminster Academy đặt ra cho mình quy tắc “7 chữ C”:

Customer satisfaction – Sự hài lòng của học viên và phụ huynh là giá trị cốt lõi.

Code of conduct – Chúng tôi hoạt động dựa trên tính minh bạch và chú trọng đạo đức kinh doanh.

Commitment – Chúng tôi cam kết môi trường học tập và làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nơi mọi học viên và nhân viên đều có cơ hội phát triển.

Creativity – Chúng tôi không ngừng sáng tạo và đổi mới.

Cultural appreciation – Chúng tôi trân trọng các khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, sắc tộc, giá trị và đức tin.

Care – Chúng tôi quan tâm đến sự phát triển toàn diện của học viên.

Community – Chúng tôi đóng góp tích cực cho cộng đồng.