Kinh tế học

2023-08-07 03:11 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Kinh tế học là bộ môn nền tảng giúp học sinh rèn luyện được khả năng giải thích, phân tích và lập luận các vấn đề trong kinh tế; đồng thời học cách đánh giá thông tin kinh tế; sắp xếp, trình bày truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng.
 • Tổng quan môn học:
 • Giới thiệu về các ý tưởng kinh tế cơ bản, bao gồm hệ thống giá cả và sự can thiệp của chính phủ, thương mại quốc tế và tỷ giá hối đoái,
 • Phương pháp đo lường tỉ lệ việc làm
 • Lạm phát, nguyên nhân và hậu quả của lạm phát.
 • Hệ thống giá,
 • Lý thuyết hành vi về doanh nghiệp,
 • Thất bại thị trường,
 • Lý thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng và phát triển kinh tế

Chương 1: Kinh tế học cơ bản và phân bổ nguồn lực:

 • Trình độ AS Level:
  • Sự khan hiếm, sự lựa chọn và chi phí cơ hội
  • Các tuyên bố tích cực và chuẩn mực
  • Yếu tố sản xuất
  • Phân bổ nguồn lực trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế
  • Đường giới hạn khả năng sản xuất
  • Tiền
  • Phân loại hàng hóa và dịch vụ
 • Các nội dung bổ sung trong trình độ A-Level:
  • Phân bổ nguồn lực hiệu quả
  • Ngoại ứng và thất bại thị trường
  • Chi phí và lợi ích xã hội; Phân tích lợi ích chi phí

Chương 2: Hệ thống giá và kinh tế vi mô :

 • Trình độ AS Level:
  • Đường cầu và đường cung
  • Co giãn theo giá, co giãn theo thu nhập và co giãn chéo của cầu
  • Độ co giãn của cung theo giá
  • Quy luật cung và cầu
  • Cân bằng thị trường và mất cân bằng
  • Thặng dư của người tiêu dùng và nhà sản xuất
 • Các nội dung bổ sung trong trình độ A-Level:
  • Quy luật lợi ích cận biên
  • Đường bàng quan
  • Dòng ngân sách
  • Các loại chi phí, doanh thu và lợi nhuận, sản xuất ngắn hạn và dài hạn
  • Các cấu trúc thị trường khác nhau
  • Tăng trưởng và tồn tại của các công ty
  • Các mục tiêu khác nhau của một công ty

Chương 3: Sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế vi mô:

 • Trình độ AS Level:
  • Giá tối đa và tối thiểu
  • Thuế (trực tiếp và gián tiếp)
  • Trợ cấp
  • Các khoản thanh toán chuyển đổi
  • Cung cấp hàng hóa và dịch vụ trực tiếp
  • Quốc hữu hóa và tư nhân hóa
 • Các nội dung bổ sung trong trình độ A-Level:
  • Các chính sách để đạt được phân bổ nguồn lực hiệu quả và khắc phục sự thất bại của thị trường
  • Phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội và các chính sách đối với việc phân phối lại thu nhập và của cải
  • Các lực lượng thị trường lao động và sự can thiệp của chính phủ: Cung cầu lao động, xác định mức lương trong các thị trường hoàn hảo, xác định mức lương trong các thị trường không hoàn hảo
  • Chính phủ thất bại trong can thiệp kinh tế vi mô.

Chương 4: Kinh tế vĩ mô:

 • Trình độ AS Level:
  • Mô hình Tổng cầu và Cung tổng hợp
  • Lạm phát
  • Cán cân thanh toán
  • Tỷ giá hối đoái
  • Các điều khoản thương mại
  • Nguyên tắc lợi thế so sánh và tuyệt đối
  • Chủ nghĩa bảo hộ
 • Các nội dung bổ sung trong trình độ A-Level:
  • Tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.
  • Thống kê Thu nhập Quốc dân.
  • Phân loại quốc gia.
  • Việc làm/thất nghiệp.
  • Dòng thu nhập luân chuyển.
  • Cung tiền tệ (lý thuyết).
  • Trường phái Keynes và Chủ nghĩa tiền tệ.
  • Nhu cầu về tiền và xác định lãi suất.
  • Các chính sách đối với các nền kinh tế đang phát triển; chính sách thương mại và viện trợ.

Chương 5: Sự can thiệp vĩ mô của chính phủ:

 • Trình độ AS Level:
  • Chính sách tài khóa, tiền tệ và cung.
  • Các chính sách điều chỉnh cán cân thanh toán mất cân bằng.
  • Chính sách điều chỉnh lạm phát và giảm phát.
 • Các nội dung bổ sung trong trình độ A-Level:
  • Mục tiêu chính sách vĩ mô của chính phủ.
  • Tính liên kết của các vấn đề.
  • Hiệu quả của các lựa chọn chính sách để đáp ứng tất cả các mục tiêu kinh tế vĩ mô.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan