Tổng hợp đề cương giáo trình Cambridge IGCSE

2023-01-05 11:00 am
Tin tức về Westminster Academy

1. Kế toán (Accounting)

Link tải: 

https://www.cambridgeinternational.org/Images/414128-2020-2022-syllabus.pdf

Nội dung học:

 • Các nguyên tắc cơ bản của kế toán 
 • Nguồn và ghi dữ liệu 
 • Xác minh hồ sơ kế toán 
 • Quy trình kế toán 
 • Chuẩn bị phân tích báo cáo tài chính 
 • Phân tích và diễn giải 
 • Các nguyên lý và chính sách kế toán

2. Sinh học (Biology) 

Link tài liệu: 

https://www.cambridgeinternational.org/Images/595426-2023-2025-syllabus.pdf

Nội dung học:

 • Đặc điểm và phân loại sinh vật sống
 • Tổ chức của sinh vật
 • Di chuyển vào và ra khỏi ô
 • Phân tử sinh học
 • Enzyme
 • Dinh dưỡng thực vật
 • Dinh dưỡng con người
 • Vận chuyển trong thực vật
 • Vận chuyển ở động vật
 • Bệnh tật và khả năng miễn dịch
 • Trao đổi khí ở người
 • Hô hấp
 • Bài tiết ở người
 • Phối hợp và ứng phó
 • Thuốc
 • Sao chép
 • Di truyền
 • Biến thể và lựa chọn
 • Sinh vật và môi trường của chúng
 • Ảnh hưởng của con người đến hệ sinh thái
 • Công nghệ sinh học và biến đổi gen 

3. Kinh doanh (Business)

Link tài liệu: 

https://www.cambridgeinternational.org/Images/596930-2023-2025-syllabus.pdf

Nội dung chính: 

 • Hoạt động kinh doanh 
 • Con người trong doanh nghiệp 
 • Marketing 
 • Quản trị kinh doanh
 • Thông tin và quyết định tài chính

4. Hóa học (Chemistry)

https://www.cambridgeinternational.org/Images/595428-2023-2025-syllabus.pdf

Chương trình học: 

 • Các trạng thái của vật chất
 • Nguyên tử, nguyên tố và hợp chất 
 • Stoichemistry
 • Năng lượng hóa học 
 • Phản ứng hóa học 
 • Axit, bazơ và muối 
 • Bảng tuần hoàn 
 • Kim loại 
 • Hóa học trong môi trường 
 • Hóa học hữu cơ
 • Kỹ thuật thí nghiệm và phân tích hóa học. 

5. Kinh tế học (Economics) 

https://www.cambridgeinternational.org/Images/596945-2023-2025-syllabus.pdf

Nội dung học: 

 • Vấn đề kinh tế cơ bản
 • Phân bổ các nguồn lực
 • Kinh tế vi mô
 • Chính phủ và nền kinh tế vĩ mô
 • Phát triển kinh tế
 • Thương mại và toàn cầu hóa 

6. Doanh nghiệp (Enterprise)

https://www.cambridgeinternational.org/Images/596938-2023-syllabus.pdf

Nội dung học:

 • Giới thiệu về doanh nghiệp 
 • Thành lập doanh nghiệp 
 • Kỹ năng doanh nghiệp
 • Cơ hội kinh doanh, rủi ro, nghĩa vụ pháp lý và các cân nhắc về đạo đức
 • Đàm phán
 • Tài chính
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Thị trường và khách hàng
 • Trợ giúp và hỗ trợ cho doanh nghiệp
 • Giao tiếp trong kinh doanh

7. Toán học (Maths) 

https://www.cambridgeinternational.org/Images/597037-2023-2024-syllabus.pdf

Nội dung học:

 • Số học
 • Đại số
 • Hình học không gian 
 • Xác suất và thống kê

8. Vật lý (Physics) 

https://www.cambridgeinternational.org/Images/595430-2023-2025-syllabus.pdf

Nội dung học:

 • Chuyển động, lực và năng lượng
 • Vật lý nhiệt
 • Sóng
 • Điện và từ tính
 • Vật lý hạt nhân
 • Vật lý không gian 

9. Khoa học (Science)

https://www.cambridgeinternational.org/Images/597065-2023-2024-syllabus.pdf

Nội dung học của từng môn học cụ thể như sau:

Sinh học 

 • Đặc điểm của cơ thể sống
 • Tế bào
 • Phân tử sinh học
 • Enzyme
 • Dinh dưỡng thực vật
 • Dinh dưỡng động vật
 • Vận chuyển chất
 • Trao đổi khí và hô hấp
 • Phối hợp và phản hồi
 • Sinh sản
 • Sinh vật và môi trường của chúng
 • Ảnh hưởng của con người đến hệ sinh thái 

Hóa học 

 • Bản chất của vật chất
 • Phương pháp thí nghiệm 
 • Nguyên tử, phân tử và hợp chất 
 • Stoichiometry
 • Điện và hóa học 
 • Sự thay đổi năng lượng trong các phản ứng hóa học
 • Phản ứng hóa học
 • Axit, bazơ và muối
 • Bảng tuần hoàn
 • Kim loại
 • Không khí và nước
 • Hóa học hữu cơ 

Vật lý

 • Chuyển động
 • Hoạt động, năng lượng và sức mạnh
 • Vật lý nhiệt 
 • Các thuộc tính của sóng, bao gồm ánh sáng và âm thanh
 • Các đại lượng điện
 • Mạch điện

10. Văn học Anh (English Literature)

Syllabus: https://www.cambridgeinternational.org/Images/556866-2022-syllabus.pdf

Chương trình Văn học Anh iGCSE giúp cho học sinh có cơ hội đọc và tìm hiểu, diễn giải, đánh giá nhiều loại văn học khác nhau bằng tiếng Anh. Nội dung chương trình được thiết kế bao gồm kịch, văn xuôi và thơ từ các tác phẩm của Shakespeare đến văn học đương đại. Môn học vừa giúp học sinh trải nghiệm sự thích thú khi tìm hiểu qua từng tác phẩm, vừa thúc đẩy trí tưởng tượng, tò mò, khám phá các vấn đề rộng lớn và phổ quát hơn đồng thời trau dồi sự hiểu biết tốt hơn về con người và thế giới xung quanh. 

11. Du lịch và lữ hành (Travel & Tourism)

Syllabus: https://www.cambridgeinternational.org/Images/414148-2020-2022-syllabus.pdf

Nội dung học: 6 chương

Chương 1: Ngành du lịch và lữ hành

Chương 2: Đặc điểm của các điểm đến trên toàn thế giới

Chương 3: Chăm sóc khách hàng và quy trình làm việc

Chương 4: Các sản phẩm trong ngành du lịch & lữ hành

Chương 5: Tiếp thị và quảng bá

Chương 6: Tiếp thị và quảng bá các dịch vụ cho du khách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin tức liên quan

2023-09-11 09:31 am
Tin tức về Westminster Academy
Chương trình A Level là gì? Mật bí về chứng chỉ A Level XEM THÊM
2022-12-23 15:37 pm
Tin tức về Westminster Academy
Gia sư A level là gì? Gia sư A level cần những kỹ năng gì? XEM THÊM
2023-08-24 09:49 am
Tin tức về Westminster Academy
TỔNG KẾT KẾT QUẢ iGCSE KÌ THI THÁNG 05/2022 XEM THÊM