Kế toán

2023-08-07 03:02 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Là môn học nền tảng giúp cho học sinh nắm được nguyên lý kế toán và tính ứng dụng đối với cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức phi thương mại,…
 • Nắm được các khái niệm, thuật ngữ, quy tắc và quy trình kế toán.
 • Cải thiện các kỹ năng tính toán, đọc viết, giao tiếp, trình bày và diễn giải.
 • Cải thiện độ chính xác và khả năng tư duy logic.

Nội dung học

 • Các nguyên tắc cơ bản của kế toán.
 • Nguồn và ghi dữ liệu.
 • Xác minh hồ sơ kế toán.
 • Quy trình kế toán.
 • Chuẩn bị phân tích báo cáo tài chính.
 • Phân tích và diễn giải.
 • Các nguyên lý và chính sách kế toán.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan