Kinh doanh

2023-08-07 02:59 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

  • Môn học Kinh doanh giúp học sinh nắm rõ các khái niệm trong kinh doanh, sử dụng hiệu quả các thuật ngữ, khái niệm và phương pháp phù hợp, nhận ra được những điểm mạnh và hạn chế của các ý tưởng kinh doanh đồng thời hướng dẫn áp dụng kiến thức và hiểu biết vào các ngữ cảnh kinh doanh khác nhau.

Nội dung chính

  • Hoạt động kinh doanh
  • Con người trong doanh nghiệp
  • Marketing
  • Quản trị kinh doanh
  • Thông tin và quyết định tài chính
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan