Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai

2023-08-04 05:10 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Môn tiếng Anh Cambridge Primary giúp học sinh giao tiếp một cách tự nhiên, hiệu quả, phát triển các kỹ năng quan trọng để tiếp thu thông tin bằng tiếng Anh một cách tự nhiên.

Lớp 1

 • Đọc: Học cách suy luận ý nghĩa của một loạt các từ đơn giản, quen thuộc (có sự hướng dẫn) bằng cách liên kết chúng với hình ảnh.
 • Viết: Viết các từ quen thuộc.
 • Nghe: Hiểu bài (có sự hướng dẫn) với số lượng câu hỏi ngắn, đơn giản và yêu cầu thông tin đơn giản.
 • Nói: Tả người, địa điểm và đồ vật cũng như các hành động và sự kiện thường ngày, sử dụng các từ và cụm từ đơn giản.
 • Áp dụng: Sử dụng các từ để hỏi và cấu trúc câu hỏi quen thuộc.

Lớp 2

 • Đọc: Suy luận ý nghĩa của một loạt các từ đơn giản và quen thuộc (có sự hướng dẫn) bằng cách liên kết chúng với hình ảnh.
 • Viết: Lên kế hoạch và viết các cụm từ, câu ngắn (có sự hướng dẫn).
 • Nghe: Hiểu bài (có sự hướng dẫn) với số lượng câu hỏi ngắn và yêu cầu thông tin đơn giản.
 • Nói: Mô tả người, địa điểm và đồ vật cũng như các hành động và sự kiện thường ngày, sử dụng các cụm từ và câu ngắn.
 • Áp dụng: Sử dụng các từ để hỏi và cấu trúc câu hỏi để đặt các câu hỏi cơ bản.

Lớp 3

 • Đọc: Suy luận ý nghĩa từ ngữ cảnh (có sự hướng dẫn) trong các văn bản minh họa ngắn gọn, đơn giản.
 • Viết: Lên kế hoạch, viết và sửa câu (có sự hướng dẫn).
 • Nghe: Hiểu (với ít hoặc không có sự hướng dẫn) một số câu hỏi yêu cầu thông tin.
 • Nói: Mô tả người, địa điểm và đồ vật cũng như các hành động và sự kiện thường ngày, sử dụng các câu.
 • Áp dụng: Sử dụng các từ và cấu trúc câu hỏi để đặt câu hỏi.

Lớp 4

 • Đọc: Suy luận ý nghĩa từ ngữ cảnh (không có sự hướng dẫn) trong các văn bản minh họa ngắn gọn, đơn giản.
 • Viết: Lập kế hoạch, viết, chỉnh sửa và đọc lại một chuỗi các câu ngắn trong một đoạn văn (có sự hướng dẫn).
 • Nghe: Hiểu (có sự trợ giúp) với sự tăng lên về số lượng câu hỏi cũng như thông tin.
 • Nói: Mô tả người, địa điểm và đồ vật cũng như các hành động và sự kiện thường ngày trong quá khứ và hiện tại, sử dụng một chuỗi câu ngắn.
 • Áp dụng: Sử dụng câu hỏi đuôi để biểu đạt sự đồng tình hoặc làm rõ.

Lớp 5

 • Đọc: Suy luận ý nghĩa từ ngữ cảnh trong các văn bản ngắn.
 • Viết: Lập kế hoạch, viết, chỉnh sửa và đọc lại các đoạn văn ngắn (có sự hướng dẫn).
 • Nghe: Hiểu một loạt các câu hỏi yêu cầu thông tin.
 • Nói: Mô tả người, địa điểm và đồ vật cũng như các hành động và sự kiện thường ngày trong quá khứ và hiện tại, sử dụng một chuỗi các câu.
 • Áp dụng: Sử dụng câu hỏi đuôi để biểu đạt sự đồng tình hoặc làm rõ.

Lớp 6

 • Đọc: Suy luận ý nghĩa từ ngữ cảnh (có sự hướng dẫn) trong các văn bản ngắn và mở rộng.
 • Viết: Lập kế hoạch, viết, chỉnh sửa và hiệu đính các văn bản ngắn (với ít hoặc không có sự hướng dẫn).
 • Nghe: Hiểu các câu hỏi yêu cầu nhiều thông tin chi tiết.
 • Nói: Tả người, địa điểm và đồ vật cũng như các hành động sự kiện thường ngày trong quá khứ và hiện tại.
 • Áp dụng: Sử dụng một số động từ để đặt câu hỏi nhằm bày tỏ quan điểm và mở rộng vốn hiểu biết.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan