Môn tiếng anh

2023-08-04 06:06 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Môn tiếng Anh Cambridge Primary giúp học sinh giao tiếp một cách tự nhiên, hiệu quả, phát triển các kỹ năng quan trọng để tiếp thu thông tin bằng tiếng Anh một cách tự nhiên.
 • Chương trình giảng dạy này sẽ phát triển năng lực tiếng Anh dựa trên chương trình được thiết kế thành công trong bất kỳ nền văn hóa nào giúp thúc đẩy sự hiểu biết về văn hóa thế giới của học sinh.

Lớp 1

 • Đọc: Nói về chuỗi sự kiện hoặc hành động trong một văn bản, ví dụ: những gì xảy ra ở phần đầu, phần giữa và phần cuối của một câu chuyện.
 • Nghe & Nói: Rèn luyện cách nói chuyện rõ ràng và mạch lạc với những người thân quen.
 • Viết: Lên kế hoạch viết bằng cách nói to, ví dụ: nói các câu để mô tả một chuỗi các sự kiện trước khi viết.

Lớp 2

 • Đọc: Nói về chuỗi các sự kiện hoặc ý tưởng trong một văn bản.
 • Nghe & Nói: Rèn luyện khả năng nói rõ ràng và tự tin với những người thân quen.
 • Viết: Lên kế hoạch viết thông qua thảo luận, ví dụ nói về bối cảnh và các nhân vật trước khi viết một câu chuyện.

Lớp 3

 • Đọc: Khám phá và mô tả cách các sự kiện hoặc ý tưởng trong văn bản liên quan đến các sự kiện hoặc ý tưởng trước hoặc sau đó.
 • Nghe & Nói: Nói về các chủ đề quen thuộc một cách trôi chảy và tự tin.
 • Viết: Lên kế hoạch và ghi lại các ý tưởng chính trước khi viết.

Lớp 4

 • Đọc: Khám phá và mô tả các giai đoạn chính trong một văn bản từ phần mở đầu đến phần kết luận.
 • Nghe & Nói: Rèn khả năng nói chính xác và nói câu dài đối với các chủ đề quen thuộc.
 • Viết: Khám phá và mô tả các giai đoạn chính trong một văn bản từ phần mở đầu đến phần kết luận.

Lớp 5

 • Đọc: Khám phá và mô tả quá trình của các ý tưởng trong một văn bản, so sánh quá trình trong các văn bản khác nhau.
 • Nghe & Nói: Nói chính xác, ngắn gọn hoặc dài dòng, phù hợp với ngữ cảnh.
 • Viết: Sử dụng một cách hiệu quả các kế hoạch để xây dựng nội dung và cấu trúc của văn bản, ví dụ: đoạn văn hoặc phần.

Lớp 6

 • Đọc: Khám phá và mô tả sự phát triển của các ý tưởng trong một văn bản, bao gồm cả việc xử lý thời gian (ví dụ: quản lý các đoạn hồi tưởng hoặc các sự kiện được trình bày không theo trình tự thời gian).
 • Nghe & Nói: Điều chỉnh tốc độ và giọng nói thích hợp trong các ngữ cảnh lịch sự và thường ngày.
 • Viết: Sử dụng một cách hiệu quả các kế hoạch để xây dựng nội dung và cấu trúc của văn bản.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan