Tiếng anh như ngôn ngữ thứ nhất

2023-08-07 01:30 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Nội dung học: chương trình này giúp học sinh khám phá về ngôn ngữ, các nền văn hóa và cách ngôn ngữ và văn hóa hình thành sự nhận thức về thế giới của con người. Học sinh được phát triển tư duy logic bằng ngôn ngữ Tiếng Anh, đồng thời tự tin giao tiếp và rèn luyện kĩ năng đọc hiểu của học sinh.
 • Chương trình học:
 • Đọc (Reading)
 • Viết (Writing)
 • Nghe (Listening)
 • Nói (Speaking)
 • Tính ứng dụng của Tiếng Anh (Use of English)

Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất

 • Lớp 7
  • Đọc: Nhận xét các đặc điểm chính về cấu trúc của các tác phẩm hư cấu, phi hư cấu và các thể loại thơ
  • Viết: Sử dụng phương pháp lập kế hoạch để hình thành và xây dựng ý tưởng
  • Nghe & Nói: Bày tỏ quan điểm về các tác phẩm và vấn đề khác thông qua lời nói, cử chỉ và các chuyển động trong các tác phẩm kịch
 • Lớp 8
  • Đọc: Thảo luận về cách tác giả sử dụng các cấu trúc văn bản để tạo hiệu quả trong nhiều các tác phẩm và thể loại thơ
  • Viết: Sử dụng cách tiếp cận phù hợp nhất để lập kế hoạch viết nhằm tạo ra, sắp xếp và hình thành ý tưởng.
  • Nghe & Nói: Bày tỏ sự đồng cảm và thấu hiểu với nhân vật thông qua sự lựa chọn các yếu tố lời nói, cử chỉ và chuyển động trong một cảnh của tác phẩm kịch
 • Lớp 9
  • Đọc: Phân tích sự ảnh hưởng của cấu trúc văn bản trong các tác phẩm văn học và thơ
  • Viết: Đưa ra lựa chọn về việc có nên lập kế hoạch trước khi viết hay không.
  • Nghe & Nói: Khám phá các ý tưởng và vấn đề phức tạp trong các tác phẩm kịch, xây dựng vai và áp dụng các phương pháp tiếp cận kịch một cách tự tin.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan