Văn học anh

2023-08-07 03:17 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Môn học tập trung nghiên cứu nhiều văn bản và thể loại khác nhau, từ những tác phẩm kinh điển được viết bằng tiếng Anh cho tới các tác phẩm hiện đại hơn. Học sinh được phát triển khả năng phân tích từ, câu và đoạn văn, biết cách kết hợp các kiến thức về ngữ cảnh vào các bài phân tích.

Nội dung môn học:

 • Kịch và thơ.
 • Văn xuôi và bản dịch.
 • Shakespeare và Kịch.
 • Thơ và văn xuôi trước và sau năm 1900.
 • Ở trình độ AS Level:
  • Học sinh sẽ học 3 tác phẩm và 1 tác phẩm bất kì không có chuẩn bị trước. Ở trình độ A-Level, học sinh được yêu cầu học thêm 4 tác phẩm khác nữa.
 • AS Level gồm 2 bài thi:
  • Bài kiểm tra số 1 (Paper 1) và bài kiểm tra số 2 (Paper 2). A-Level bao gồm 4 bài thi từ bài kiểm tra số 1 đến bài kiểm tra số 4 (Paper 1, Paper 2, Paper 3, Paper 4).
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan