Văn học anh

2023-08-07 02:47 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Chương trình Văn học Anh iGCSE giúp cho học sinh có cơ hội đọc và tìm hiểu, diễn giải, đánh giá nhiều loại văn học khác nhau bằng tiếng Anh. Nội dung chương trình được thiết kế bao gồm kịch, văn xuôi và thơ từ các tác phẩm của Shakespeare đến văn học đương đại. Môn học vừa giúp học sinh trải nghiệm sự thích thú khi tìm hiểu qua từng tác phẩm, vừa thúc đẩy trí tưởng tượng, tò mò, khám phá các vấn đề rộng lớn và phổ quát hơn đồng thời trau dồi sự hiểu biết tốt hơn về con nguòi và thế giới xung quanh.
 • Paper 1
  • Thơ và Văn xuôi 50%
 • Paper 2
  • Kịch 50%
 • Paper 3
  • Kịch (đề tài mở) 25% và bài tập đề tài tự chọn (Paper 4 Unseen) 25%
 • Paper 3
  • Kịch (đề tài mở) 25% và bài tập nghiên cứu (coursework) 25%
 • Paper 1
  • Học sinh bắt buộc làm bài thi số 1 thuộc chủ đề thơ và văn xuôi và tùy chọn các phương án thi ở trên, miễn sao đủ 100% tổng điểm đánh giá.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan