Khoa học

2023-08-07 02:50 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

 • Bộ môn Khoa học bao gồm tổ hợp 3 môn Sinh học, Hóa học và Vật lý sẽ giúp cho học sinh lĩnh hội những kiến thức khoa học chuyên sâu, tập trung phát triển và nuôi dưỡng khả năng lên kế hoạch, thử nghiệm, phân tích và đánh giá trong khuôn khổ đề cương môn học.
 • Sinh học
  • Đặc điểm của cơ thể sống
  • Tế bào
  • Phân tử sinh học
  • Enzyme
  • Dinh dưỡng thực vật
  • Dinh dưỡng động vật
  • Vận chuyển chất
  • Trao đổi khí và hô hấp
  • Phối hợp và phản hồi
  • Sinh sản
  • Sinh vật và môi trường của chúng
  • Ảnh hưởng của con người đến hệ sinh thái
 • Hóa học
  • Bản chất của vật chất
  • Phương pháp thí nghiệm
  • Nguyên tử, phân tử và hợp chất
  • Stoichiometry
  • Điện và hóa học
  • Sự thay đổi năng lượng trong các phản ứng hóa học
  • Phản ứng hóa học
  • Axit, bazơ và muối
  • Bảng tuần hoàn
  • Kim loại
  • Không khí và nước
  • Hóa học hữu cơ
 • Vật lý
  • Chuyển động
  • Hoạt động, năng lượng và sức mạnh
  • Vật lý nhiệt
  • Các thuộc tính của sóng, bao gồm ánh sáng và âm thanh
  • Các đại lượng điện
  • Mạch điện
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan