Vật lý

2023-08-07 02:52 am
Tin tức về Westminster Academy

Nội dung học:

  • Môn học cung cấp cho học sinh các kiến thức về khoa học, hướng dẫn thực hành thí nghiệm an toàn và xử lý các dữ liệu biến số và bằng chứng khoa học, đồng thời biết cách áp dụng các kiến thức khoa học vào đời sống.

Nội dung học

  • Chuyển động, lực và năng lượng
  • Vật lý nhiệt
  • Sóng
  • Điện và từ tính
  • Vật lý hạt nhân
  • Vật lý không gian
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Tin tức liên quan